Thuya Professional Line (3%) אוקסיד

Thuya
58.00
- מפעיל את תגובת הצביעה של גבות או ריסים

- בעל פורמולה מיוצבת שפותחה במיוחד ומיועדת לשימוש עם כל פלטת צבעי הגבות Thuyaוהריסים בקו מקצועי של

- מכיל שמן ארגן.
- כאשר מערבבים אותו עם צבע, הוא יוצר מבנה צפוף יותר
- יחס ערבוב מומלץ 1:1
ראה גם