BRONSUN מסיר

BRONSUN
35.00

מסיר בעדינות שאריות צבע מפני השטח של העור. בעזרת מסיר אפשר במידת הצורך להבהיר מעט את התוצאה או ליצור אפקט אומבר. הכלי מבהיר את העור במספר גוונים, אינו מסיר את הפיגמנט מהשערות

ראה גם