HENNA EXPERT מסיר

Henna Expert - Brows
40.00

מסיר חינה ללא אלכוהול יעזור לך לתקן בקלות את צורת הגבה ולתקן טעויות גם לאחר השלמת ההליך


30ml

ראה גם