אפליקטור להרמת ריסים 10 יחידות

20.00

לאפליקטור שני משטחי עבודה, אחד מהם מצויד בשיניים קטנות, בדומה למסרק, המאפשר לתפוס ריסים מהשורש ועד לקצה ולהדביקם במקביל זה לזה. והשנייה חלקה לחלוטין - ללחיצה הדוקה יותר של הריסים לצורה, מריחת קומפוזיציות וקילוף הריסים מהטופס

ראה גם